AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

ПРИКЛЮЧИ ДЕЛФИ ПРОУЧВАНЕТО ПО ПРОЕКТА RRI LEADERS


В края на м. май приключи тримесечното проучване, тип Делфи, по проекта RRI LEADERS. От началото на януари 2022г., партньорите по проекта подготвиха софтуер и дълбочинни въпросници, чрез които експерти в няколко области отразиха своето мнение по ключови теми, свързани с политики на Столична община. Над 40 експерта - представители на местни власти, академия, бизнес, НПО, в областите подкрепа за иновации, дигитален преход, младежка заетост и предприемачество, и устойчиво градско развитие се включиха в 3-те сесии на Делфи проучването. Над 190 индивидуални отговора бяха получени в трите сесии и обобщени по няколко критерия. По голяма част от въпросите и твърденията се получиха консенсусни отговори, други бяха оценени с различна степен на съгласие или напълно отхвърлени. За да се валидират тези резултати, АРС и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ организират събитие по метода на „световно кафене“ на 27 юни в СофияЛаб. Очакваме от участниците да дадат своите идеи кои приоритети и мерки да залегнат в трансформативната визия по четирите политики за дългосрочното развитие на Столична община в следващите десет години.

      

 

      

ОБЩИ УСИЛИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 2 юни 2022г. се проведе информационна среща „Интеграцията на бежанци от Украйна на територията на Столична община“, организирана от Асоциация за развитие на София, Върховният комисариат на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти.

Представители на държавни институции, Столична община, неправителствени организации и районни администрации в София споделиха своя досегашен опит и бъдещи планове в помощ на украинските граждани и тяхната интеграция. В рамките на събитието бяха представени предстоящите национални програми за финансиране на общините, новите тенденции и статистики относно бежанската вълна, както и добри примери от други европейски градове. В срещата се включиха Красимира Величкова, съветник на вицепремиера Калина Константинова, Цветелин Софрониев, заместник областен управител на София, както и секретаря на Столична община – Венера Милова.

По време на дискусията бяха разгледани услугите, предоставяни на национално и местно ниво, както и значимостта на НПО сектора и доброволческите организации за справяне с кризата. Участниците в срещата обсъдиха не само най-ефективните практики, които са прилагали в кризисния период, но и пропуските, които са открили в организационния процес. Участниците се обединиха около идеята за централизация на усилията и децентрализация на отделните дейности към общата цел.

Всички представени презентации можете да разгледате ТУК:

          - Гражданският сектор в помощ на бежанците в София

          - Опита на другите държави

        

      

      

      

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) и “UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция” (UMN) са съфинансирани от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.        

   

  

ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

През месец май над 80 чуждестранни граждани се възползваха от услугите на Бюрото на място на бул. Христо Ботев 113, а повече от 15 души получиха желаната от тях информация и съдействие чрез имейл. Най-честите ползватели са от Сирия, Ирак и Украйна, а най- използваните услуги са свързани с придружаване до различни институции и съдействие за по-ефективен достъп до пазара на труда.

Представяме ви програмата с дейностите на Бюрото за информация и услуги за месец юни и ви приканваме да я споделите с потенциални ползватели и партньори, които биха искали да се включат в предоставянето на услуги.

Програмата за юни на български можете да разгледате ТУК.
Програмата за юни на украински език може да видите ТУК.
Програмата за юни на английски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на френски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на руски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на арабски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на фарси може да видите ТУК.

Бюрото е създадено с идеята да бъде отправна точка за чужденци и мигранти, които искат да получат достъп до информация за специализирани услуги, както и насоки за доставчици на услуги за закрила, здравни и правни въпроси.

Столична община, Асоциация за развитие на София, Българския червен кръст и Пазари „Възраждане“, с подкрепата на ВКБООН и над 13 НПО обединиха усилия, ресурси и експертиза, за да осигурят по-добре интегрирани услуги за чужденци.

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани е създадено в рамките на проект #CONNECTION и е финансирано чрез европейска безвъзмездна финансова помощ.

 

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете “(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

 

СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

За втора година, АРС ще подпомогне развитието на уменията и знанията на студенти в сферата на интеграцията на бежанци и мигранти чрез летни стажове, в сътрудничество с водещи НПО в София. АРС ще работи съвместно с екипа на проекта „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София,“ който се реализира от Мулти култи колектив в партньорство с Български червен кръст, Център за правна помощ Глас в България, ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и Академичния съвет по въпросите на бежанците. Проектът се финансира от Столична община по програма „Социални иновации“.

От средата на юни до средата на август 2022г. стажантите ще работят в Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, създадено през септември 2021г. от Столична община в партньорство с АРС, ВКБООН, и БЧК. Стажантите ще съдействат за поддържане на информационната база на Бюрото, в работата с чуждестранни общности, създаването на комуникационни и информационни материали, и др.

Ако желаете да станете част от нашата общност, можете да кандидатствате за стаж до 5 юни 2022 г. чрез тази форма – https://forms.gle/LYAqfxmgDgdjemEk6.

За повече информация и въпроси, можете да се свържете с Мултикулти на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., https://multikulti.bg/bg/news/call-student-internships-2022 или във фейсбук.

      

 

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани е създадено в рамките на проект CONNECTION, съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на  ЕС.      

 

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете “(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

 

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Върховният комисариат на ООН за бежанците в България, Българският съвет за бежанци и мигранти и Асоциация за развитие на София организират информационна среща „Интеграцията на бежанци от Украйна на територията на Столична община“.                                                 
Срещата ще събере представители на Столична община, районните администрации в София, държавни институции и неправителствени организации, ангажирани с приема и интеграцията на бежанците от Украйна. От една страна, целта е да се представят политиките за прием и интеграция на лицата с предоставена временна закрила, възможностите за финансиране на национално и местно ниво и да бъдат споделени примери от опита на други държави на първа линия за интеграция на бежанците от Украйна. От друга страна, целта е да се обсъди отговора на София с акцент върху достъпа до услуги в Столична община, възможните решения на предизвикателствата, оптимализиране на капацитета и ресурсите и възможностите за бъдещо сътрудничество и партньорство със структурите на гражданското общество.

Срещата ще се проведе на 2 юни 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. в зала 3.2 на Национален дворец на културата. Вижте предварителната програма на събитието тук.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) и “UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция” (UMN) са съфинансирани от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.  

    

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ – бул. Каблешков с новозасадена зелена площ!

И най-добрият проект остава в сянка, ако не бъде реализиран. Точно затова Столична община и Асоциация за развитие на София осигуриха подходящите условия за изпълнение на проекта, спечелил първо място в състезанието „Озеленяване за по-чист въздух“, проведено по проект ИНОЕЪР заедно с Лесотехнически университет.

Студентите от ЛТУ имаха нелеката задача да създадат концепция за зелената площ на новоизградената част на бул. Тодор Каблешков, включваща разнообразна, лесна за поддържане растителност, която ефективно пречиства въздуха, подпомага опазването на местното биоразнообразие и предизвиква целогодишен интерес.

Симона Новоселска и Мерлин Неждет представиха проект за красиво цветно пространство, което доразвива вече засадена цветна леха от жителите на район „Триадица“. Подбраните от студентите растения са газо- и сухоустойчиви, с прахозадържаща способност и целогодишен декоративен ефект. Поради тази причина те се класираха на първо място сред достойната конкуренция в студентското състезание.

На 20 май 2022г. проектът се превърна в реалност! Студентите се включиха в засаждането на растенията и жителите на района вече разполагат с разширена озеленена площ около бул. Тодор Каблешков. На събитието присъстваха и представители на Асоциация за развитие на София и Столична община.

Желаем все повече отличени и осъществени проекти на студентите от ЛТУ и все повече озеленени площи на жителите на София!

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

       

          

Страница 2 от 75

Нагоре