AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСТВОТО И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗИ ПРИ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЧРЕЗ МУЗИКА И ИЗКУСТВО


Поредният
семинар, който дава специфична гледна точка към музиката и изкуството и акцентира върху възможностите за програмирано психологическо въздействие като инструмент за преодоляване на последиците от кризи.

21 декември, 15 часа, Sofia Lab

В партньорство с Асоциация за развитие на Софияи с финасовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, програмаПрограма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПРЕДСТАВЯ ТРАНСФОРМАТИВНА ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ

Заключителното събитие по проекта RRI-LEADERS се проведе на 13 декември 2023 г. в SofiaLab. Събитието, организирано от Асоциация за развитие на София и Фондация "Приложни изследвания и комуникации", събра участници от Столична община и местни заинтересовани страни от четворната спирала (НПО, академични среди, бизнес).

Срещата имаше за цел да представи трансформативната визия, разработена по проекта RRI-LEADERS. Документът е резултат от интензивен процес на съавторство, който партньорите по проекта следваха през последните две години. Целта на проекта и на представения документ е да подобри процеса на стратегическо планиране и изпълнение на политики на местно ниво чрез интегриране на нови практики и принципи за предвиждащо и включващо управление, етика, равенство на половете, участие на гражданите. Визията включва 13 цели и над 100 дейности за изпълнение на политики в четири сфери, а именно: (i) подкрепа за иновации, (ii) цифров преход и нови умения, (iii) младежка заетост и предприемачество и (iv) устойчиво градско развитие. В допълнение към специфичните за всяка от политиките дейности са предложени и конкретни мерки, свързани с рамката на отговорните научни изследвания и иновации (responsible research and innovation, RRI-AIRR). Както дейностите, така и мерките, свързани с отговорна наука и иновации, бяха формулирани и обсъдени в поредица от 13 срещи на заинтересованите страни в София и валидирани от панел с участие на граждани.

Обратната връзка от участниците в събитието подчерта потенциала на този документ и методология да повлияе на разработването и прилагането на политики, като подобри практиките за дългосрочно планиране с приноса на научните изследвания и гарантира, че гражданите и заинтересованите страни участват активно в процеса. Във времето на дълбоки социално-технологични трансформации има нарастваща нужда от изграждане на консенсус по спорни обществени въпроси и моделите на гражданско участие в създаването на политики, вече тествани от партньорите по проекта, могат да осигурят така необходимите пътища за повишаване на ефективността, ефикасността и легитимността на публичните политики на местно ниво.

         

        

 RRI Leaders is funded by Horizon2020.
 
                           

 

MARK YOUR CALENDARS FOR THE LEAD-ONLINE VALORIZATION CONFERENCE ON THE INTERNATIONAL SAFE INTERNET DAY FEBRUARY 6, 2024, IN BRUSSELS!

 

The LEAD-Online - Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online valorization conference aims to celebrate achievements, share valuable insights, and inspire discussions on shaping a safer and more inclusive digital landscape, respecting human rights and dignity and fostering opportunity to scaling up good European practices.

Event Highlights

Showcasing Innovation
Highlight the innovative digital tools and strategies developed by the LEAD Online project that empower individuals to counter hate speech online, interactive exhibition featuring project achievements and a digital "Hate Out!" game.


Panel Discussions

Engaging talks on digital literacy, the role of media, strategies to counter hate speech and scale up working solutions.


Lessons Learned and Reflections:

Join us in a thoughtful exploration of insights gained from the LEAD-Online project.


Networking Opportunities
Facilitated sessions for idea exchange and collaboration.


Call to Action
The event concludes with a collective commitment to combat online hate speech, encouraging ongoing efforts.

The LEAD Online project is co-funded by the European Union, CERV Programme. It is implemented in 7 EU countries by Sofia Development Association (lead partner)– Bulgaria, ZARA - ZIVILCOURAGE UND ANTI-RASSISMUS – Austria, Forma.Azione – Italy, Hellenic Open University – Greece, Center for Peace – Croatia, FutureNeeds – Cyprus, Associatia Divers – Romania.

The event will be held in Brussels, on 6 February2024, from to 9.00 am to 16.30. Working language: English.

Register here to attend the conference in person:

   REGISTRATION    

 

AGENDA 

SPEAKERS AND MODERATORS

 
Presentations

          - Learn, Engage, Act: Digital tools to prevent and counter hate speech Online | LEAD-Online 
              Denitsa Lozanova, LEAD Online Coordinator, Sofia Development Association

               Prompting Awareness: The Hate Speech Self-Assessment Tool
               Konstantinos MantzosDAISSy Research GroupHellenic Open University

               - Hate Speech ontologies and Hate Speech Self-Assessment Tool
               Sylvia Liuti, FORMA.Azione - Italy

                - Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online
                   Amina El-Gamal, project coordinator, ZARA, an Austrian counselling centre AgainstOnlineHate and AgainstRacism

              - LEAD-Online I Hate Out! Game / PLAY AGAINST HATE: ONLINE GAME TO DETECT AND COUNTER HATE SPEECH ONLINE
                 
Konstantinos Potsis, Project Manager, DAISSy Research Group, Hellenic Open University

                 Panel Discussion - LEAD-Online: Championing a Hate-Free Digital Future

              - Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online
                Maria KORECK, project coordinator, DIVERSE Association, Romania

              - Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online
                Summary and Way Forward

#LEADOnlineConference #DigitalFuture #NoToHateSpeech

 

The project is funded by the EU’s Citizens, Equality, Rights and Values programme.

     

ПРЕДАЙ НАТАТЪК: ИСТОРИИ ЗА НОВОТО НАЧАЛО И УСПЕХА

Вчера, 30 ноември 2023 г. за трета поредна година Асоциация за развитие на София и партньорски организации отличиха предприемачи и работодатели, които подпомагат социално-икономическото включване на бежанци и мигранти. Наградите за отговорни работодатели са инициатива, която дава признание на бежанци, стартирали свой собствен бизнес в София, както и работодатели и фирми, които осигуряват заетост на бежанци и мигранти. За хората, които са напуснали своята родина по принуда, да съградят свой втори дом и да намерят сили да започнат отново живота си в друга държава е смело, макар и трудно решение. Затова техните успехи заслужават признание. Затова и тази година АРС, в партньорство с ВКБООН, Каритас, БЧК, и фондация „От нас зависи“ номинираха и избраха 16 фирми и предприемачи в различни категории – жени-предприемачи, принос към „Вкусна София“, „Предай нататък“, мултикултурен екип, и др. Церемонията беше вълнуваща както за наградените, така и за всички присъстващи – много от тях с бежански произход, които вече са се установили в България и подкрепата за други хора в нужда е тяхна неизменна кауза. А прекрасните песни, изпълнени от Лилия Левицка и нейни ученици от Украйна наистина създадоха празнична атмосфера, но и напомниха на всички ни защо те са напуснали родината си.

Ето и наградените бежанци, които са стартирали и ръководят свой собствен бизнес в София:

„Жена предприемач“
Сара Фаизи, фирма
Khaala Sara Foodz
Сара развива собствен бизнес - първият афганистански ресторант в България Khaala Sara Foodz. Освен това, Сара е и ревностен защитник на правата на жените.


Олена Новицка от Украйна, фирма
Olena Novitska Beauty Studio (Олена Новицка Бюти Студио)
Олена пристига в България с началото на войната и веднага започва работа в козметичния сектор. Успоредно с това учи и български език. Година по-късно успява да отвори свой салон и дори да обучава свои колеги на български език. По този начин, Олена е също и отговорен предприемач, който инвестира в обучението на своите колеги.

„Предприемач „Подай ръка“
Амир Саррут, фирма
"АСК-2014" ЕООД
Амир е от Иран. С предприемачески дух и постоянство, той създава собствен бизнес /фризьорски салон и бръснарница “Амир”/ с трима служители. Споделя своя опит с други бежанци и предприемачи, като помага при първите стъпки на много новодошли бежанци в страната.


„Принос към „Вкусна София“

Ресторант „Портокал“.
Ресторант „Портокал“ е основан от украинци, пристигнали в България след войната. Ресторантът предлага българска и украинска кухня. Имат украински екип нает от бежанската общност в София.

 
Суши “Смайл фуд” България
Ресторант с бърза доставка за София, където работи украински екип, пристигнал в страната ни след началото на военния конфликт от 24.02.2022 г.


„Нова посока“
СинаМомс Бейкъри (CinnaMom’s Bakery), със собственик-основател Людмила Георгиевска.
Стартила през 2023 г. пекарна за канелени кифлички (cinnamon rolls) по авторска рецепта на собственичката Людмила Георгиевска. За кратко време се превръщат в сладкарска сензация в София. Започват с подкрепата на Каритас София и наемат служители от бежанската общност от Украйна. Наградата е от голямата категория „Принос към Вкусна София“, специална подкатегория „Нова посока“ защото сладкарството е коренно различно от професията й в Украйна преди войната.

„Бизнес Дебют“

Фирма Гису Бюти

Салон за красота открит през 2023 г от една смела жена от Иран, Амене Васефи. След много правни трудности и благодарение на предприемаческата програма на Каритас София тя успя да реализира своята мечта за собствен салон.


„Мултикултурен екип“
Фитнес клуб „
SMARTASS
Спортен клуб SmartAss е иновативен за България спортен клуб с няколко зали в Украйна, който отваря врати като франчайз и в България след началото на войната. В него работи международен, мултикултурен екип от около 20 човека, включително бежанци, българи, украинци (афганистанец).

„Бизнес Дебют“
Детска украинска занималня I’m SmarT, основател Юлия Постол.

Юлия пристига в България след войната, научава български език и отваря детска занималня с много активности. Планира да я регистрира и по МОН.

„Предприемач „Предай нататък“

Милад Джабали, основател на “Дюнерландия”

След близо година чиракуване при свой приятел за усъвършенстване на занаята до най-малката тънкост за приготвяне на най-вкусния дюнер, през 2021 г. Милад успява да отвори своето мечтано заведение за бързо хранене “Дюнерландия”. В момента Милад работи рамо до рамо и е работодател на двама души - сирийски гражданин, получил хуманитарен статут в България, както и на търсещ закрила от Египет.

Освен наградите за предприемачи, връчихме и традиционните награди за работодатели, които подкрепят бежанци и мигранти. Номинациите бяха направени от Каритас София:

Сладкарница Tea § Еat, Flexjob, Терранова, Феста хотели и фирмите Енканто и Пламели финанси.

 

Надявам се, че за получилите признание това ще бъде ново вдъхновение да продължат по своя път и да развиват успешно своята кариера, екипи и бизнес планове.


Това събитие е част от дейностите по проекта „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“, финансиран от ВКБООН и изпълняван от Асоциация за развитие на София.

      

      

      

      

 UNHCR visibility vertical Blue CMYK v2015  

ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2023г. В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

 

През месец ноември 2023 година, Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани е посетено от над 140 човека, от които 99 мъже и 46 жени. Основните посетители на бюрото са били сирийски граждани. Най-търсените услуги този месец са финансова помощ, хуманитарна помощ и помощ за достъп до здравни и правни услуги.


В официалният сайт на бюрото всеки месец се предлага програма, в която са описани различните дейности по дни и часове. Съдържанието на тази програма е на няколко езика: български, английски, френски, украински, руски, арабски и персийски.

Програмата за Декември на български език можете да видите ТУК.

Програмата за Декември на украински език може да видите ТУК.

Програмата за Декември на английски език може да видите ТУК.

Програмата за Декември на френски език може да видите ТУК.

Програмата за Декември на руски език може да видите ТУК.

Програмата за Декември на арабски език може да видите ТУК.

Програмата за Декември на фарси може да видите ТУК.

Проектът „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ВКБООН.

 UNHCR visibility vertical Blue CMYK v2015  

KULTINCUSION: НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРИОБЩАВАНЕТО И УСТОЙЧИВОСТТА В КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ


Финансираният по програма Еразъм + проект, ръководен от румънската организация CREATIVE PROJECTS AND EVENTS, в сътрудничество с POT PROJECT от Италия и ACOCIACION CULTURAL ATENEO DE JEREZ от Испания, има за цел да насърчи приобщаването, устойчивостта и екологичната отговорност в културата. Основната цел на проекта е да повиши капацитета на служителите от културни и образователни организации в проектирането и провеждането на екологично-съобразни културни събития. Специален акцент на инициативата е активното участие на децата и лицата със специални образователни потребности (СОП), заедно с прилагането на мерки за намаляване на въздействието на културните събития върху околната среда. Проектът е насочен към професионалисти, работещи в културния сектор, културни мениджъри и обучители на възрастни. С участието си в този проект АРС допълнително затвърждава портфолиото си от инициативи, свързани с културата, и по-важното е, че допринася за насърчаване на ролята на културата в изграждането на приобщаващо, сплотено и справедливо общество.

На 24 ноември в Румъния се проведе началната партньорска среща. Проектът ще бъде реализиран през 2023-2025 г.

 

 

 

Страница 2 от 106

Нагоре