AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

INNOAIR ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН СЕ ПРОВЕДЕ НА 17 МАЙ 2022

Проектът ИНОЕЪР работи в посока подобряване качеството на въздуха в столицата чрез иновативни, технологични решения и ангажиране на обществото в каузата. Най-голямата иновация по проекта е въвеждането за първи път в Европа зелен обществен транспорт при поискване, който ще се движи по маршрут, определящ се от търсенето на потребителите. Транспортът ще служи като довеждащ до релсов път (метро или трамвай) и ще оперира в югозападните квартали на София.

„Според 99% от учените климатичните промени са пряк резултат от дейността на човечеството през последните 100 години. Затова за мен бе много важно не просто да наблюдавам отстрани, а да ръководя този проект, за да можем чрез действия да покажем съпричастността на Столична община към проблема и отговорността, която носим.“, сподели по време на откриването ръководителят на проекта ИНОЕЪР и по направление “Транспорт и градска мобилност“, Столична община Кристиан Кръстев.

В консорциумът на проекта са включени 8 партньора от местната власт, академичния, бизнес и гражданския сектор в лицето на Столична община, Софийски университет, Пловдивски университет, Асоциация за развитие на София, Център за градска мобилност, Национално сдружения на общините, Моудшифт Европа и Национален институт по метеорология и хидрология. Представители на всяка организация се включиха в събитието и разказаха подробно за работата си по проекта.

Присъстващите на събитието се запознаха с дейностите на всеки един от партньорите. Аудиторията бе заинтригувана най-вече от софтуера за анализ и оптимизация на транспортните схеми, разработен от Столична община, както и приложението SofiaCoin (достъпно за iOs и Android), което насърчава активното придвижване чрез награди за потребителите. Интерес предизвикаха също ангажиращите събития с гражданско участие, организирани от Асоциация за развитие на София и НСОРБ, платформата, чрез която ще оперира зеления обществен транспорт при поискване, разработена от Моудшифт Европа, както и някои разработки и анализи на Софийски и Пловдивски университет и НИМХ.

Целият запис от събитието и подробности за всички дейности на партньорите можете да видите на: https://fb.watch/d3bklzGuW0/. Всички презентации можете да разгледате тук: 

-  Столична община;

-  Център за градска мобилност ЕАД;

-  Асоциация за развитие на София;

-  Софийски университет "Св. Климент Охридски";

-  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски";

-  Национален институт по метеорология и хидрология;

-  Modeshift Europe ЕАД;

-  Национално сдружение на общините в Република България.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

          

 

      

 

      

 

      

 

 

Нагоре