AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПЪРВО ИЗДАНИЕ НА БЮЛЕТИНА ПО ПРОЕКТ ИНОЕЪР


Освен информация за ключовите развития в мобилността през последните месеци, в първото издание на бюлетина по проект ИНОЕЪР, ще намерите:

- Резултати и анализ на проучване за нагласите на гражданите за преминаване към активен транспорт.
- Информация за въвеждането на нискоемисионните зони в столицата.
- Възможности за включване в създаването на решения за иновативна градска мобилност.

Вижте повече на: http://bit.ly/INNOAIRnewsletter

Нагоре