AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Научно-индустриалната лаборатория RILab j 2030 отвори врати


На 13 май 2019 г. беше открита научно-индустриалната лаборатория RILab j 2030 в БАН с участието на кмета на Столична община г-жа Фандъкова, Еврокомисаря по цифрови технилогии г-жа Мария Габриел и председателя на БАН академик Ревалски. Лабораторията е създадена и се управлява от консорциум с участието на два института на БАН, бизнес компании и СофияЛаб на Асоциация за развитие на София, а Столична община и Столичната агенция за инвестиции са партньори. Целта на лабораторията е да предостави подкрепа за научно-изследователска и развойна дейност за малките и средни предприятия и високо технологичната индустрия с визия за Индустрия 4.0. Лабораторията ще предоставя моделиране, прототипиране, експериментално изследване и тестване, виртуално производство, обучения на кадри и публични събития.

RILab j 2030 ще допринесе за цифровата интеграция на наука, бизнес и обучение в изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на София.

 

       

 

 

Нагоре