AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление

RSS
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
Оценителска мисия на политиките и практиките на София в областта на публичното осветление
 
 
Нагоре