АРС ПОДКРЕПЯ ФОРУМА „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“

 

На 7 юли в Софийския университет ще се проведе форума „ДИГИТАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДИГИТАЛНО ЩАСТИЕ“, който се подкрепя от Асоциация за развитие на София.

Събитието е посветено на стартиращи жени предприемачи в дигиталния свят и изграждане на дигитални умения за НПО, като има за цел да подпомогне двете целеви групи в техния цялостен социален напредък.

Говорителите на форума, сред които е и Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София, ще обсъждат теми свързани със стратегии за развитие в социалните иновации, модели за финансиране, както и механизмите за справяне със сложността на съвременния дигитален свят.

Повече информация за събитието: http://www.bg.digital/community/happiness/