Екипът на АРС участва активно в Транснационалния Експертен семинар в Марибор

 

През 23 - 26 януари 2018 г. в Марибор се проведе вторият Транснационален експертен семинар по проекта ‘’Умения на новите поколения’’. АРС бе домакин на дискусията на тема "Как да бъдем социално иновативни и успешни на местно ниво" по време на работилницата Световно кафене. Севдалина Войнова води семинара за представяне и обсъждане на първите работни варианти на местните планове на действие, разработени от партньорите - градове, които бяха представени чрез атрактивни визуализации. Деница Лозанова представи постигнатия напредък по работен пакет 3 Капацитет за Иновации, координиран от АРС, по време на заседанието на Управляващия комитет на проекта с участието на представители на Съвместния секретариат.

На сутринта от 24 януари екипът на АРС взе участие в "Peer Review" в Марибор.