Международен семинар по проект ИноБридж в Баден

На 27-29 ноември 2018 г. партньорите по проект ИноБридж, сред които и Асоциацив за развитие на София – се събраха в Баден, провинция Долна Австрия, на международен семинар. Семинарът целеше да подпомогне партньорите да разработят план за действие за оптимизиране на инструментите им за подкрепа на местните и регионални иновации и комерсоализация на резултатите от НИРД, и за актуализиране на Стратегиите си за Интелигентна Специализация.

Севдалина Войнова, АРС, и Ботьо Ботев, Столичен общински съвет, представиха инструментите на София – Публично-частния фонд за иновации, Гаранционния фонд за МСП, Столичната инвестиционна агенция.

Като част от събитието партньорите имаха учебно посещение в Технологичния и изследователск център Виенер Нойщат и се запознаха с дейността на Австрийския технологичен институт, Технолоп Нойщат, програмата Акцент, Агенцията за стартапи на провинция Долна Австрия и някои водещи технологични компании от региона.

Проектът ИноБридж се финансира по програма ИНТЕРРЕГ Европа, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.