Проучване на нуждите на търсещите международна закрила


Екип на Асоциация за развитие на София участва в заключителния семинар по проучване на нуждите на търсещите и получилите убежище лица в България, организиран от Върховния комисариат за бежанците на ООН. Около 30 заинтересовани страни от различни организации и институции, сред които Държавната агенция за бежанците, Червения кръст, Гранична полиция, университети, полиция, НПО активно работещи за бежанци и мигранти, се събраха на 6 ноември 2018 г. в Боровец да обсъдят стратегическите приоритети в областта на закрилата, да анализират изводите и препоръките от проучването и да дискутират нови инструменти и механизми за овластяване. Севдалина Войнова и Светлана Ломева представяха проекта ИНТЕГРА, финансиран от Фонда за Убежище, миграция и интеграция на ЕС.