Обмяна на персонал между София и Краков

На 27 и 28 септември 2018г. в Краков (Полша) се проведе среща за обмен на опит по проекта ИНОБРИДЖ, с участие на представители от Австрия, Финландия, фондация Приложни изследвания и комуникации от България, и на АРС – Снежина Атанасова и проф. Румен Николов, член на консултантската група по проекта. Посещението се организира от администрацията на регион Малополска и град Краков, с цел да се проучат добрите практики на региона в подкрепа на иновациите и науката. През първия ден срещите включваха разговори с представители на администрацията и презентации, свързани с организирането на годишния Фестивал на иновациите, едноседмично събитие, което се провежда в целия регион. Задълженията на администрацията са да организира набирането на партньори на фестивала чрез отворена покана, програмата на събитията, както и да финансира кампанията за промотиране на фестивала (чрез финансова подкрепа в Краков и в останалите 6 града-участници). Фестивалът, който се провежда от 2011г., е един от ключовите стратегически събития в изпълнението на стратегията за интелигентна специализация на региона. Едно от предприятията в региона, което е част от изпълнението на тази стратегия, е Институтът по производство на метали, който развива иновации в областта на лазерните технологии за композитни режещи материали. В края на първия ден се проведе и заключителната вечер с награди на годишното състезание за иноватори на регион Малополска. Състезанието е разделено по категории компании и технологични иновационни продукти.

През втория ден на посещението имахме възможност да се срещнем с представители на клъстъра LifeSciences, обща инициатива на университети, бизнеси, технологични компании и региона, в подкрепа на изследвания и иновации в природните науки. Висок интерес предизвика и посещението в компанията Аптив, която произвежда софтуер и оборудване за автономни автомобили. Като кулминация на работното посещение в Краков беше Вечерта на учените, събитие, което е част от европейската едноименна инициатива. Церемонията по откриването включваше атрактивно шоу за деца, подготвено и изпълнено от млади учени от университети и изследователски институти в града.