Работилница по проект “Предизвикателството дигитални градове”

Асоциация за развитие на София взе участие в работилница по проекта “Предизвикателството дигитални градове” на 10 юли 2018 г., насочена към формулиране на стратегия за дигитална трансформация и индустриална модернизация на София. Заедно с представители на ИКТ компании, местната власи и общинските предприятия и администрация, иновативни агенции, рисков капитал, бизнес ангели, технологични паркове и инкубатори, направихме преглед на съществуващите политики и особено стратегията за интелигентна специализация на София, и разработвахме сценарии за дигитална трансформация в областите управление, транспорт, комунални услуги и стартиращи компании.

“Предизвикателството дигитални градове” е програма на Европейската комисия за наставничество и подкрепа на 15 града, сред които София, така че да разработят и приложат дигитални политики, които променят ежедневието на жителите, бизнеса, трудещите се и предприемачите. Проектът се координира от Агенцията за инвестиции в София.