Провинция Долна Австрия изпраща персонал за обмен със София


Регионалното правителство в Долна Австрия, водещ партньор по проект ИноБридж, участва в краткосрочен обмен на персонал с Асоциация за развитие на София с цел споделяне на знание и развитие на умения за насърчаване на иновациите. Керстин Корен, ръководител на Дирекция Технологии и дигитализация, посети София от 25 до 27 юни 2018 г. за директен контакт и съвместна работа с колегите си от АРС.

Програмата на обмена включи посещение на Уебит Фестивал, подкрепян от Столичната община, и по-специално Форум на градовете и Мястото на София на Уебит, съорганизирани от АРС. Керстин се срещна със стартиращи компании, подкрепени от Фонда за иновации, с организаторите на Уебит, общински съветници и други заинтересовани от иновационната еосистема на София.

Обменът продължи с първия Балкански хакатон “Преодоляване на дигиталните граници”, съорганизиран от АРС, и срещи със състезатели от 9 балкански държави, с кмета на София и българския еврокомисар Мария Габриел.

Обменът на персонал е част от проекта ИноБридж за подобряване на политиките за иновации по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, съфинансиран от ЕФВР на ЕС.