Иновационната лаборатория на София е готова да приеме първия си випуск!

Ако сте между 15 и 29 години, живеете в София, имате идеи, готови сте да пробвате ставате ли за предприемачи и искате да допринесете за разрешаването на някои от най-наболелите проблеми на човечеството, това е вашата програма.

Иновационната лаборатория е създадена по проект “Умения за новите поколения”, съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA): http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills

Одобрените кандидати ще преминат през целия цикъл на създаване на социално предприятие от идея до представяне пред инвеститори, водени от ментори и обучители. Успешно завършилите ще получат сертификат от Стопански факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” и Столична община, а най-добрите ще участват и в международен форум в Будапеща в началото на 2019.

Кандидатствайте като индивидуален участник или екип тук.

Можете да разгледате обучителната програма тук.