Партньорска среща по проект ИНТЕГРА


Експерти от София, Прага (Чехия), Осиек (Хърватия), Кошице (Словакия) и Италия се събраха на партньорска среща в Рубано, Италия, от 30 май до 1 юни 2018 г.

Участниците направиха пилотна градска обиколка със списъци за проверка и фотоглас в Рубано и в съседна Падуа, за да оценят политиките и практиките за интеграция, да идентифицират добри практики и предизвикателства.

Към екипа на проекта се присъединиха и представители на местните групи за интеграция – представители на съответните общини и на неправителствени организации, които работят за интеграция на граждани на трети страни и мигранти. Групите за интеграция в петте държави се обединиха в обща експертна мрежа за обмяна на опит и взаимодействие.

Срещата е част от проекта Интегра, ръководен от Асоциация за развитие на София и съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция” на ЕК.