АРС проведе първата фокус група за качествен анализ на политиките и практиките за интеграция на граждани от трети страни и мигранти в София на 10.05.2018

От общо деветимата участници седем бяха граждани от трети страни, а двама бяха експерти по въпросите за интеграцията от неправителствения сектор. Основните теми на фокус групата бяха присъствието на ГТС в София, настроенията спрямо тях, услугите, които те имат на разположение в града, както и предизвикателствата, които срещат тук.

Преобладаващото отношение спрямо ГТС бе оценено като неутрално към позитивно. Има обаче определени променливи като средната възраст на общността домакин – по-младите поколения са по-толерантни от по-старите, произхода на хората от тази общност – хората от София са по-толерантни сравнение с тези от провинцията, но най-вече расата.

Участниците, които бяха и граждани от трети страни, споделиха, че имат лош опит в процеса на наемане на жилище, защото много хазяи не са съгласни да дадат жилището си под наем на чужденци, а често и ги обвиняват в кражба или разтрогват договора им за наем без предупреждение. Друг негативен аспект е сблъсъкът на ГТС с полицията – те са спирани, разпитвани и претърсвани по-често от всеки друг български гражданин, когото познават.

Бяха забелязани и огромни разлики в достъпа до услуги. Българи, мигрирали в чужбина, са в привилегирована позиция спрямо другите, които твърдят, че нямат достъп до информация или насоки. Голяма част от ГТС нямат знание за услугите, предлагани от различни направителствени организации.

Има доста предизвикателства и в сферата на правните въпроси, основно при изваждането на визи или разрешителни. Таксите са прекалено високи, отнема много време съответните документи да преминат през институциите, които ги преглеждат, условията се променят доста често, няма превод от български на други езици. Предизвикателства също са и ограниченият достъп до здравна помощ, намирането на жилище и работно място и по-точно – издаването на сини карти.

Основните препоръки за това как София може да помага на ГТС и тяхната интеграция включват създаването на информационен център или онлайн платформа, направена за лесното ползване на гражданите от трети страни. Общината също трябва да си партнира с работодатели и висши училища, за да направи информацията за образование, възможности за работа и сините карти по-достъпна за ГТС. Препоръките бяха свързани и с назначаването на общински Омбудсман по въпросите за ГТС и мигранти, създаването на система за сигнализиране за ксенофобски и расистки графити, доброволци, които да поддържат гореща линия за помощ, и др.

София може да си партнира и с Дирекция „Миграция”, за да се създаде информационно бюро, както и бюро за правна помощ на ГТС.