Международна конференция “По-интелигентни заедно”


Проектът “По-интелигентни заедно” по програма Хоризонт 2020 ще проведе първата си международна конференция в София на 11-12 юли, 2017. Целта на проекта е да намери баланс между интелигентните технологии и организационното управление, за да се постигнат интелигентни и включващи решения и да се подобри качеството на живот на гражданите. Проектът събира европейски градове-лидери – Лион, Мюнхен, Виена, и градове-последователи – Сантяго де Компостела, София и Венеция, както и градове-наблюдатели – Киев и Йокохама. Партньорството създава съвместно интегрирани решения в областите топлофикация и възобновяеми източници за нискоенергийни региони, енергийна ефективност на обществени и частни сгради, платформи за управление на масиви данни и интелигентни услуги, устойчива мобилност. София, заедно с другите градове-последователи, ще репликира резултатите от проекта.

Настоящата конференция ще се фокусира върху опита и усилията на Столична община за интелигентни и включващи стратегии и решения в областта на устойчивата енергия, мобилност и чистота на въздуха. Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София ще представи Стратегията за интелигентна специализация на София.