Коалицията на Позитивните говорители посети и Букурещ


Международна среща на посланиците на движението NO hate се проведе в Букурещ от 1 до 4 март 2017. Срещата, организирана от Фондацията за развитие на гражданското общество, събра представители на гражданския сектор от над 10 европейски държави, да споделят добри практики в противодействието на речта на омразата.

Срещата ни предостави много добра възможност да споделим целите и основните дейности на проекта “Коалиция от Позитивни говорители за противодействие на езика на омразата в интернет”, съфинансиран от Европейската комисия – ГД „Правосъдие”. Снежина Гъбова от екипа на Асоциация за развитие на София представи проекта по време на първата дискусионна среща.

Заинтересованите представители на НПО, участващи в срещата ще се включат и в обученията, които партньорите по проекта ще организираме в държавите си.