Стартиращ семинар за водещи партньори


Асоциация за развитие на София взе участие в стартираща среща за водещи партньори на проекти, финансирани по програма Права, равенство и гражданство на Европейския съюз, покана за проектни предложения JUST/2015/RRAC/AG. Само девет проекта са били селектирани от 134 подадени проектни предложения. Асоциация за развитие на София е единственият водещ партньор от България, с проект “Коалиция от посланици за противодействие на езика на омразата в интернет". Семинарът, проведен на 16 февруари, 2017, в сградата на ГД Правосъдие, преведе водещите партньори през процедурите на управление на проекта, административни и финансови правила и изисквания за отчетност. Специална кръгла маса беше посветена на дискусия с ескперти на ЕК по политики, свързано с темата на поканата, и очаквания принос на всеки проект към тях.