АРС и Столична община партнират и домакинстват Innovation Explorer Day за втора поредна година


Севдалина Войнова от Асоциация за развитие на София участва в кръглата маса “Публично-частни иновационни партньорства” в рамките на ежегодния форум за иновации Innovation Explorer Day в София на 23 февруари 2017 година. На форума бяха представени примери от успешни иновационни партньорства в публичната сфера в три категории: образование, климат, дигитално общество. В представянето на добри практики и идеи за иновации в градска среда се включиха и международни гости. Севдалина представи инициативите и практиките на Столична община и Асоциация за развитие на София за насърчаване на иновационната екосистема като Стратегията за интелигентна специализация, координацията на европейското партньорство Дигитален преход - част от европейския Градски дневен ред, публично-частния фонд за иновации. Кръглата маса завърши с отворена дискусия по темите.