Студенти – икономисти обсъждат бюджета на София

За втора поредна година проекто-бюджетът на Столична община беше представен пред студенти и преподаватели от Стопанския факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” вчера, 18 януари. Публичното обсъждане се организира от Асоциация за развитие на София и Стопански факултет. Столичният проекто-бюджет 2017 представи Дончо Барбалов, заместник-кмет по финанси и стопански дейности на СО. С анализ, въпроси и предложения се включиха студенти и преподаватели от специалностите "Икономика и финанси" и "Стопанско управление" и магистърските програми “Бизнес администрация – стратегическо управление“ и „Управление на иновациите в публичния сектор“, а модератор беше Светлана Ломева, директор на Асоциация за развитие на София.

“Това е полезно упражнение за студентите – да анализират реални данни, предоставени от Столична община, и то в момент, когато техните идеи наистина могат да окажат влияние върху столичните финанси”, заяви деканът Теодор Седларски.

Най-голям интерес сред бъдещите специалисти в стопанското управление предизвикаха областите транспорт, икономически анализ на капиталовите инвестиции, нововъведеното програмно бюджетиране и зелените политики на Столична община.

“За нас като община е важно не само да представим и обсъдим бюджета с вас като професионалисти с изявен интерес към публичните финанси, но да съдействаме да се подготви следващото поколение експерти, които ще готвят общинския бюджет след няколко години”, заяви Дончо Барбалов.