Young Lions Bulgaria 2015 – Film

И през 2015 година Асоциация за развитие на София и Столична община партнират на Българската асоциация на комуникационните агенции в провеждането на конкурса Young Lions Bulgaria 2015 – Film. На 13 март те ще изпратят на регистриралите се бриф с конкретно задание. В екипи по двама души участниците ще заснемат 60-секунден рекламен клип, който трябва да подадат до 16 март. На 24 март журито на конкурса ще обяви двойката победители, които ще представляват България на Cannes Young Lions – Film през юни 2015 в Кан, Франция.

Повече за правилата и сроковете на конкурса, както и документите за регистрация, можете да намерите ТУК.