Среща по проекта SmartCulture

На 9 юли 2013 г. в Билбао (Испания) се проведе работна среща на Изпълнителния комитет на проект SmartCulture. Домакин на срещата бе испанският партньор Eiken - Basque Audiovisual Cluster (Eiken). Участваха партньорите по проекта от Испания, Великобритания, Дания, Холандия, Франция и България. Дискусията се фокусира върху дейностите по работен пакет 2, който включва проучване на секторите на културните и творческите индустрии и на информационните и комуникационни технологии във всяка страна. Въз основа на събраните данни, опис на търсенето и предлагането на проучвания ще бъде подготвен за всяка регионална група, както и SWOT анализ, отразяващ развитието на тези два сектора във всяка страна-партньор. Проучването е много важно за придобиване на нова перспектива и актуална информация за културните и творческите индустрии във всяка от партньорските държави и ще информира за стратегическите изследвания на цифровите технологии и тяхното приложение в културното наследство през следващите години. Новият уебсайт на проекта - http://www.smartculture.eu/- както и рекламно видео, също бяха представени по време на срещата.

Ако желаете да станете част от проекта, можете да попълните онлайн въпросник за културните и творческите индустрии, достъпен на www.sofia2019.bg.