Излезна втория брой на бюлетина по проект SmartCulture

проект SmartCultureИзлезна втория брой на бюлетина по проект SmartCulture, финансиран от 7-ма Рамкова програма. В него можете да прочетете за последните проучвания и дейности по проекта. Можете да го прочетете и на следния линк:

http://us7.campaign-archive1.com/?u=10b5e5be8edc060c560e6f7b7&id=2b94415498