АРС съорганизира първия Балкански хакатон “Преодоляване на дигиталните граници”

Асоциация за развитие на София (АРС) съорганизира първия Балкански хакатон “Преодоляване на дигиталните граници” на 27 и 28 юни 2018 г. в София. 30 интердисциплинарни екипа от 9 балкански държави се включиха в приятелско състезание за намиране на решения за премахване на дигиталното разделение: между млади и възрастни, между мъже и жени, градска и селска среда, хора с увреждания и без увреждания, членове и не-членове на ЕС.

Хакатонът се проведе в рамките на проекта Умения за новите поколения, като основно вдъхновяващо събитие пред старта на Софийската иновационна лаборатория през септември 2018 г.

Целта ни като съорганизатори на хакатона да промотираме Иновационната лаборатория беше двояка: от една страна, да подкрепим по-нататъшното развитие на някои минимални жизнеспособни продукти до успешен бизнес модел след хакатона, а от друга – да градим върху усилията на отделните участници, които са намерили мотивацията да продължат и способността да работят заедно, за да решават социални предизвикателства. Ето защо АРС даде специална награда – стипендия за участие в първия курс по динамичния обучителен пакет в новата лаборатория, на единствения изцяло женски отбор на хакатона - “Winners”, в който гимназистките разработиха компютърно базирани приложения за хора с увредено зрение. В същото време директно ангажирахме всички около 100 участници – потенциални ползватели на Иновационната лаборатория – в разговори и им раздадохме промоционални брошури. Тъй като събитието получи голямо медийно отразяване заради високопоставените си гости, сред които българският еврокомисар Мария Габриел и кмета на София Йорданка Фандакова, и заради международния си и иновативен характер, успяхме непряко да достигнем чрез медиите до стотици млади хора.

АРС е партньор по проекта, осъществяван в рамките на програма Интеррег Дунав, съ-финансиран от фондовете на ЕС (ERDF and IPA), 
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/newgenerationskills