Започна новата учебна година на Академия за мениджмънт в културата

  Изключително разнообразен е профилът на участниците в Академията за мениджмънт в културата 2016 – 2017, която започна днес, 4 април.

Те са от преводачи до продуценти на акапелен ансамбъл, от критици до куратори на съвременно изкуство, от специалисти в работа с културни малцинства до експерти човешки ресурси и финанси на културни организации.

Всички те са обединени от общото си разбиране, че сферата на изкуството и културата трябва да се управляват професионално и да носят приходи.

Тази година се разшири и географският обхват на Академията, освен от София и Пловдив, участват и мениджъри от Стара Загора, Дупница, Велико Търново и Белград.

Академия за менджмънт в културата е програма за следдипломна квалификация на Гьоте-Институт и Столична община чрез Асоциация за развитие на София, в сътрудничество със Софийския университет и с културните институти на Австрия, Великобритания, Испания, Полша и Чехия.

Програмата цели да обогати знанието и уменията на мениджърите в културата от общински и независими културни институции и организации. Тя включва 23 участници от общински културни институции в София, от независими културни организации (НПО) от цялата страна и от културния сектор на Сърбия.

Академията за мениджмънт в културата се провежда за трета поредна учебна година.