АКАДЕМИЯТА ЗА МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА ВЕЧЕ Е МЕЖДУНАРОДНА

На 4 април 2016г. в 9.00ч започва новата учебна година на Академията за мениджмънт в културата. Това е програма за следдипломна квалификация на Гьоте-Институт и Столична община чрез Асоциация за развитие на София, в сътрудничество със Софийския университет и с културните институти на Австрия, Великобритания, Испания, Полша и Чехия.

Програмата цели да обогати знанието и уменията на мениджърите в културата от общински и независими културни институции и организации. Тя включва 23 участници от общински културни институции в София, от независими културни организации (НПО) от цялата страна и от културния сектор на Сърбия.

Темите, които ще бъдат дискутирани на първия курс, са свързани с добавената стойност на културата, правни въпроси, интелектуална собственост и авторски права в изкуството и културата, работа с медии, дебат и водене на преговори, спонсорство, отчетност. Тези теми участниците ще дискутират заедно с проф. Карстен Винтер, проф. Георги Димитров, Бойко Василев, Бисер Златанов, Петър Петров, Леони Ходкевич.

Повече информация ТУК.