Представители на Столична община ще бъдат на работно посещение в Чехия по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“

От 29 до 31 октомври 2014 г. петима представители на Столична община ще участват в работно посещение в Чехия, организирано по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво", финансиран от ГД „Вътрешни работи" на Европейската комисия. Общинските представители ще имат възможност да се запознаят с опита на чешките си колеги в прилаганите мерки за борба с корупцията на общинско ниво, както и с примери и добри практики от град Либерец в Северна Бохемия. Либерец е един от малкото градове в Чехия, който има приета антикорупционна стратегия и натрупан ценен опит в нейното изпълнение.

Обменът на опит се организира от МЕПКО, Международен консултативен център за общините - Прага, в партньорство с фондация РискМонитор и Асоциация за развитие на София, с финансовата подкрепа на програма „Превенция и борба с престъпността" на Европейския съюз (Главна дирекция „Вътрешни работи").