Стратегия

Столична община е първата община в България, която разработи, прие и изпълнява Стратегия за интелигентна специализация на София.

Стратегията подпомага усилията на София да се развива като дигитална столица на новите пазари.

Документите могат да бъдат намерени тук:

     - Стратегия за интелигентна специализация на София

     - План за действие 2016