AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Стратегия

Столична община е първата община в България, която разработи, прие и изпълнява Стратегия за интелигентна специализация на София.

Стратегията подпомага усилията на София да се развива като дигитална столица на новите пазари.

Документите могат да бъдат намерени тук:

     - Стратегия за интелигентна специализация на София

     - План за действие 2016

Нагоре