AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Работна група

Със заповед на кмета на София Йорданка Фандъкова бе създадена експертна група, която в широк консултативен процес да изработи Стратегията.

Членове на работната група са:
проф. Костадин Костадинов, заместник-министър на образованието и науката, председател на експертния съвет "Наука, технологии и иновации" към Столична община
доц. Георги Райчевски, член на експертния съвет "Наука, технологии и иновации" към Столична община, ГИС – Трансфер център
проф. Румен Николов, член на експертния съвет "Наука, технологии и иновации" към Столична община
доц. д-р Евгени Евгениев, експерт към Световната банка, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси
д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости"
Любомир Христов, заместник – кмет по по направление "Транспорт и транспортни комуникации"
Ирина Йорданова, председател на Постоянната комисия по европейски въпроси, Столичен общински съвет
Светлана Ломева, директор, Асоциация за развитие на София
Севдалина Войнова, програмен директор, Асоциация за развитие на София
Деница Лозанова, преграмен директор, Асоциация за развитие на София
Рада Николаева, дирекция "Европейски програми и проекти", Столична община
Златина Карова, Център за трансфер на технологии, СУ "Св. Климент Охридски"

Нагоре