AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПРОЕКТЪТ ЦИЦЕРОНЕ ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО: КАКВО НАУЧИХМЕ И КАКВО ПРЕДСТОИ?


На 30 март се проведе финалната конференция по проекта ЦИЦЕРОНЕ, финансиран от програма Хоризонт2020, и посветен на кръговата икономика. В последните три години повече от двадесет партньорски организации работиха по създаването на нова стратегия за изследвания и иновации в кръговата икономика и модели за финансиране на програми и проекти в страните от Европейския съюз. Ключовите постижения на проекта са създадената нова Стратегия за изследвания и иновации, чиято цел е да подпомогне съвместното полагане на визия и приоритети в областта на кръговата икономика на европейско ниво. Проектът също изработи и нова дигитална платформа за управляващите програми в кръговата икономика на национално и местно ниво, която ще позволи постоянен контакт, сътрудничество и ко-дизайн на програми, проекти, и инициативи за въвличане на цялото общество в прилагането на принципите на кръговата икономика. Повече информация за проекта и дигиталната платформа тук http://cicerone-h2020.eu/.

Нагоре