ЗА БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА - Георги Златарев, aктьор


Медийната грамотност представлява способността да се съди за истинската стойност на медийното съдържание и да се правят съзнателни избори.

Чрез IN EDU project Асоциация за развитие на София допринася за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене сред ученици, учители и родители.

„Ако една новина е крайно против някого, ако предизвиква омраза, разделение, то най-вероятно е фалшива новина.“
Георги Златарев за фалшивите новини