AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ЗА БОРБА С ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА - Георги Златарев, aктьор


Медийната грамотност представлява способността да се съди за истинската стойност на медийното съдържание и да се правят съзнателни избори.

Чрез IN EDU project Асоциация за развитие на София допринася за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене сред ученици, учители и родители.

„Ако една новина е крайно против някого, ако предизвиква омраза, разделение, то най-вероятно е фалшива новина.“
Георги Златарев за фалшивите новини

 

Нагоре