AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Проектът Finance4SocialChange продължава да работи в подкрепа на социалните предприемачи

С развитие на ситуацията покрай COVID-19 става ясно, че през следващите седмици и месеци ще има значително влияние върху социалните предприятия, много от които работят с най-уязвимите хора. В социалното предприемачество в ЕС работят 13,6 милиона души, докато в България над 4,500 предприятия се идентифицират като „социални“. Дори преди пандемията социалните предприятия бяха изправени пред голямо предизвикателство - ограничен достъп до източници на финансиране поради несигурност и риск в бизнес дейностите. Ето защо, за да намалим последствията от кризата, трябва да продължим да предоставяме по-добри условия за социално предприемачество.

Finance4SocialChange е многонационален проект, финансиран от Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“. 14 партньори от 12 държави работим заедно в подкрепа на развитието на социалното предприемачество от 2018 г. Българският партньор на този консорциум е Асоциация за развитие на София. Основната ни цел е да предоставим по-добро обучение и практически решения за инвестиране с въздействие, за да постигнем по-добра регулаторната рамка за правилното функциониране на сектора на социалното финансиране в Дунавския регион. Предстоящите дейности на проекта включват онлайн и офлайн образователна програма, както и местни и международни конкурси, които ще позволят на участниците да получат финансиране за реализиране на своите идеи.
Онлайн образователната програма ще предостави информация, ресурси и възможности за обучение на социалните предприемачи чрез масивни отворени онлайн курсове (MOOC), които ще стартира в средата на май. Методиката на тези курсове е разработена от университета в Хайделберг и включва разнообразни материали като изявления на експерти, казуси, видео уроци. Обучението е безплатно и в него може да се включи всеки стартиращ бизнес.

След приключване на онлайн курсовете Асоциация за развитие на София ще организира и обучение в София за по-задълбочена работа с конкретни социални предприемачи, за да бъдат подготвени за инвестиции за въздействие. В края на процеса ще се проведе национално състезание за избор на социалните предприятия с най-добри идеи и перспективи за привличане на инвестиции, които ще вземат участие в международния конкурс в Будапеща. Отличените компании ще получат възможности за получаване на инвестиции и други финансови ресурси.

Можете да следите новата информация за образователната платформа и конкурса на интернет страницата на Finance4SocialChange (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange) и тук - интернет страницата на АРС (www.bit.ly/Finance4SocialChange).

Проектът Finances4SocialChange е съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС).

Нагоре