AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Подкрепа за социалните предприемачи във времена на криза

С развитието на ситуацията с COVID-19 става все по-ясно, че през следващите седмици и месеци ще има значително въздействие върху социалните предприятия, много от които работят с най-уязвимите хора. Партньорите по проекта „Финанси за социална промяна“ проведоха онлайн среща на 14 април 2020 г., за да обсъдят какъв е най-добрият начин да отговорят на предстоящите предизвикателства. 14 партньори от 12 държави работят заедно, за да предоставят по-добър обмен на политики и да разработят практически решения за инвестиции с въздействие, за да се постигне по-добра регулаторна рамка за правилно функциониране на сектора на социалното финансиране в Дунавския регион.

Консорциумът по проекта реши да бъде гъвкав през следващите месеци, като продължава да подкрепя социалното предприемачество. Партньорството ще продължи подкрепата си по три основни начина:
                      1. Като предоставя информация, ресурси и възможности за обучение чрез масови отворени онлайн курсове (MOOC), които ще стартират в средата на май.
                      2. Като осигурява достъп до финансова подкрепа чрез конкурс за социални предприемачи, който ще стартира съвсем скоро.
                      3. Като отстоява мнението на предприемачите и социалните инвеститори и базира на него създаването на „Стратегия за инвестиции със социално въздействие в Дунавския регион“.

„Финанси за социална промяна“ е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI). Повече за проекта можете да прочетете тук: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange.

Нагоре