AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Промяна в мисленето: Преосмисляне на мястото на културния мениджмънт и културните политики в мета-модерното общество

Промяна в мисленето:
Преосмисляне на мястото на културния мениджмънт и културните политики в мета-модерното общество
Публична лекция на Даниела Урем (Риека, Хърватия)

Вторник, 1 октомври, 18:30 ч.
Гьоте-институт България
Език: английски
Вход свободен

В рамките на Академията за културен мениджмънт на Гьоте-институт, Столична община и Асоциация за развитие на София ще се проведе лекция на Даниела Урем за ролята на културния мениджмънт днес.

Даниела Урем е продуцент, куратор и дизайнер на иновативни програми за висше образование с над 20-годишен международен опит. Тя е президент на Creative Cultural Alliance и на програмите Unicult2020 и MAST module in Arts, Science and Technology.

На 1 октомври от 18:30 в Гьоте-институт тя ще изнесе лекция на тема „Промяна в мисленето: Преосмисляне на мястото на културния мениджмънт и културните политики в мета-модерното общество“. В нея тя ще засегне темите за ролята на дигитализацията в културния мениджмънт, иновациите в мениджмънта на културни организации, креативен холизъм, публиките на бъдещето и изграждането на капацитет чрез иновативно образование.

Лекцията е подходяща за хора, работещи и интересуващите се от културен мениджмънт и политики, образование и творчески индустрии.

--

Даниела Урем е продуцент, куратор и дизайнер на иновативни програми за висше образование с над 20-годишен международен опит. Тя е основател и президент на Creative Cultural Alliance, президент на Master degree Module in Arts, Science and Technology (MAST) и основател на Doors Art Foundation.

Чрез CCA, Daniela установява тесни връзки и взаимозависимости между преподаването, научните изследвания, както и международното сътрудничествo. Тя работи по мащабни проекти и събития, като в момента колаборира с Troubleyn Jan Fabre, SITI Company Anne Bogart, Ulay Foundation, Ars Electronica и други. През 2012 г. Urem инициира Arts and Cultural Affairs Office към Университета в Риека. През 2013 г., като част от кандидатстването на град Риека за Европейска столица на културата, Даниела разрабoтва първата програма за изграждане на културен капацитет в Хърватия, Unicult2020, International Arts & Cultural Management and Cultural Policy Programme.

Даниела е завършила психология в Pace University, Ню Йорк. В професионалната си кариера работи в Ню Йорк като художествен директор и куратор, продуцирайки над 70 иновативни художествени програми. Като куратор Даниела работи с международно известни артисти и промотира европейската култура и арт сцена пред международната публика. Понастоящем Даниела работи в Хърватия и Европа по няколко културни платформи, по проекти за развитие на образованието и културни политики в сътрудничество с Европейската комисия и Европейския социален фонд. Тя участва активно в университетски проекти за изграждане на капацитет, като се застъпва за холизма в междукултурния диалог, сътрудничество и обмен.

Академията за културен мениджмънт е проект, който стартира в рамките на апликацията на София за Европейска столица на културата, след което Гьоте-институт продължава инициативата и я разраства чрез партньорството на други Гьоте-институтит в региона. Днес програмата, цели изграждане на капацитет, включва семинари в София, Солун, Букурещ и Сараево. В мрежата на Академията са над 200 културни мениджъри от България, Гърция, Босна и Херцеговина и Румъния. Партньори за България за Столична община и Асоциация за развитие на София. Повече информация тук.

Нагоре