AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС обучава Министерството на публичната администрация на Косово


На 15 април 2019 г. делегация на Министерството на публичната администрация на Косово посети София за учебна визита на тема отворени данни, домакинствана от Държавна агенция „Електронно управление“. В работната програма, координирана от Администрацията на Министерски съвет, Асоциация за развитие на София беше поканена да представи работата си по темата покаже резултатите, налични в онлайн пространството.

Севдалина Войнова разказа за процеса на отваряне на данни в Столична община, даде примери за използвани инструменти за визуализации и разработки на базата на отворени данни, представи подхода на София и АРС да промотира отворените данни чрез общински хакатони и дейтатони и чрез подкрепа на неправителствени организации, активни в тази област, чрез финансиращите програми на Столична община. Бяха обсъдени и възможностите на партньорството Дигитален преход на Европейския градски дневен ред, координирано от София, за по-добро регулиране и финансиране на отварянето на данни.

Нагоре