AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Иновативен обществен транспорт в София

София е първият български град, който спечели проект по програма Urban Innovative Actions (UIA). Програмата е инициатива на Европейския съюз, която предоставя на градските райони в цяла Европа ресурси за тестване на нови и недоказани решения за справяне с градските предизвикателства. Проектът INNOAIR на Столична община и широка коалиция от партньори бе одобрен за финансиране, след сериозна конкурентна борба с 220 проекта на други европейски градове и региони. Чрез този проект София ще тества за първи път в Европа иновативна практика за „зеления обществен транспорт при поискване“. Вместо да се движат по предварително определени маршрути, новите електроавтобуси ще създадат карта на маршрута въз основа на търсенето на гражданите, подадено чрез мобилно приложение. Приложението ще използва изкуствен интелект за усъвършенстване анализа на данни, за да създаде най-ефективния път за всяко пътуване, като събира възможно най-много пътници. Проектът предвижда анализ на големи данни, използване на изкуствен интелект и облачни технологии.

Иновацията ще бъде тествана в един от кварталите в София. Проектът ще се изпълнява в рамките на 3 години и се очаква да започне през тази есен. Бюджетът на проекта е в рамките на 4,6 милиона евро, като 20% е съфинансиране, осигурено от всеки от партньорите. Водещ партньор на консорциума е Столична община , а негови членове са Асоциация за развитие на София, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Център за градска мобилност, Национално сдружение на общините в България, Телелинк и Национален институт по метрология и хидрология.

Учене чрез действие


Партньорите по проекта Свързване, ръководен от мрежата ЕВРОСИТИС, в който Асоциация за развитие на София участва, проведе на 7 юли 2020 г. онлайн семинар, посветен на ученето чрез действие. Семинарът целеше да подготви градовете-партньори, обединени в общности на практики, за взаимната обмяна на опит и учебни визити по теми, свързани с интеграцията на мигранти.

София участва в общността, свързана с интеграция на пазара на труда, заедно с градовете Антверпен, Белгия, Тампере, Финландия, и Мадрид, Испания. Тези градове ще се запознаят с добрите си практики и ще търсят заедно решения на належащите предизвикателства, често утежнени от ситуацията, предизвикана от КОВИД-19.

Проектът е съфинансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

Състезание за социални предприемачи с награда 10 000 евро - организирано от АРС по проект Finance4SocialChange

#AIRCompetition е международно състезание за социални предприемачи, в което ще вземат участие над 240 кандидати. Състезанието ще се проведе в 12-те държави-партньори по проекта и е разделено на няколко етапа, като преминаването напред гарантира увеличаване на възможностите за получаване на финансиране и създаване на значими, международни контакти с експерти и инвеститори. АРС е организаторът за България и с радост споделя, че подадените кандидатури от България са 25.

Първият етап от оценяването на 25-те кандидатури ще приключи през месец юли 2020 г. Жури, съставено от професионалисти в сферата на предприемачеството ще селектира 10 кандидати, които ще бъдат поканени на онлайн интервю. След провеждане на видео интервютата журито ще избере 3 организации, които да продължат към втория етап на състезанието.

В състава на журито са Вики Блажева, първи вицепрезидент в УниКредит Булбанк и директор „Комуникации“; Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause; Мартина Григорова, ръководител на бизнес кредитиране и международни проекти в SIS credit; Николай Ценков, управител на Общинския гаранционен фонд на Столична община и Севдалина Войнова, директор Програми на Асоциация за развитие на София. Критериите за оценяване на кандидатурите са разработени от немската организация Fa-Se.

Вторият етап на състезанието е свързан с предаване на подробен бизнес план на организацията до 31 октомври и участие в pitching session в Белград през ноември месец, на която избраните български организации ще се състезават със сръбски и молдовски социални предприемачи.

На основата на оценка на бизнес плана и на представянето в Белград ще бъде избран победител, който ще получи 10 000 евро инвестиция за бизнеса си и ще има възможност да се представи на международно събитие в Будапеща през януари 2021 година пред инвеститори, социални предприемачи и европейски експерти.

Асоциация за развитие на София желае успех на всички кандидати!

Проектът „Финанси за социална промяна“ (Finances4SocialChange) е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI).

Има ли място градското земеделие в София?


На 2 юли 2020 Асоциация за развитие на София беше партньор и домакин на кръгла маса, посветена на перспективите пред градското земеделие в София, организирана от екипа на научно-изследователския проект „Градското земеделие като стратегия за повишаване на качеството на живот на градските общности,“ осъществяван от Института по философия и социология на БАН. Събитието събра представители на Столична община и неправителствени организации, които обсъждаха ресурсите и перспективите за развитие на градско земеделие на територията на Столична община, както и възможни стъпки за неговото популяризиране и оптимизиране на неговите социални-икономически и екологични ефекти върху градските общности.

АРС представи свои проекти, свързани с кръговата икономика (един от тях е проектът CICERONE, финансиран от програма Хоризонт2020), които включват и темата за производството на хранителни продукти, и потенциала за сътрудничество с местни и международни организации по темата.

 

      

„Как да отгледаме щастливи дигитални деца?“ – онлайн кампания на АРС за развитие на медийна грамотност

Родителите са изправени пред редица предизвикателства, докато отглеждат и възпитават своите деца. През последните години им се налага да ги подготвят за трудностите, които им предстоят не само в реалния, но и във виртуалния свят. Присъствието в него е неизменна част от ежедневието на малки и големи и познанията по медийна и информационна грамотност са жизненоважни за гражданското и политическото участие. Днешният свят изисква определени дигитални умения и ако родителите не вземат участие в развитието им, рискуват да останат отлъчени от както от съвремието, така и от децата си.

За да стимулира развитието на уменията за медийна грамотност, Асоциация за развитие на София провежда онлайн кампания по проект ИН-ЕДУ. Тя се състои от различни картички с послания, провокиращи родителите да се запознаят с различни аспекти на тази компетентност, както и да се уверят, че децата им са наясно с опасностите, които крие интернет пространството. Посланията покриват теми като поверителност, дезинформация, фалшиви новини, реално замърсяване на околната среда от интернет облаци, кибертормоз и други.

Картичките можете да разгледате на онлайн профилите на АРС и ИН-ЕДУ.

Кампанията се провежда в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), съфинасиран от програма „Еразъм +“ на ЕС.

АРС обмени опит по въпроса „Как да комуникираме темата за миграцията?“ с представители на местни власти от Средиземноморието

Начинът, по който комуникираме темата за миграцията е определящ за формирането на общественото мнение. Медиите, социалните мрежи и други източници на информация очертават нагласите и поведението на местното население спрямо мигрантите. Когато читателят не е запознат с безпристрастни и доказани факти, манипулацията чрез подобни канали се случва лесно. В тази връзка проектът MC2CM организира 4-дневна онлайн конференция „Комуникация относно миграцията: балансиране на разказа с цел укрепване на местното управление“, която се проведе между 15-ти и 18-ти юни 2020 г. и включи над 40 предварително селектирани участници.

MC2CM e проект, който допринася за подобряване управлението на миграцията на местно ниво в мрежа от градове в Европа и южното Средиземноморие, като акцентира специално върху интеграцията и приобщаването, както и върху достъпа на мигрантите до основни услуги и права на човека.

АРС има дългогодишен опит по проекти, финансирани от ЕС, в сферата на интеграцията, противодействието на речта на омразата, медийната и информационна грамотност и включващото образование. Успешната работа по проект ИНТЕГРА и СВЪРЗВАНЕ (финансирани от фонд от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС), както и настоящата кампания за медийна грамотност по проект ИН-ЕДУ (съфинасиран от програма „Еразъм +“ на ЕС) на АРС, бяха причините да бъде избрана за участие в уебинара, който се проведе под формата на „взаимно учене“.

Сред говорителите бяха експерти в областта на медиите, комуникацията, миграцията и интеграцията, представители на различни международни организации и институции, както и представители на местните власти от Севиля (Испания), Ужда и Танжер (Мароко), Ажлоун (Йордания), Сус (Тунис) и други.

По време на събитието бяха представени статистики за нагласите на местното население спрямо мигрантите в няколко града и до каква степен то е формирано от определени информационни канали. Бяха разгледани различни тактики за борба с мисинформацията, дезинформацията и пропагандатa. Говорителите дадоха примери за успешни и неуспешни кампании и събития и съвети за това как да изберем най-подходящия подход за провеждането им спрямо местното население. Освен обмяна на опит, уебинарът предостави възможност и за идентификация на бъдещи партньори. Всички участници напуснаха онлайн събитието с нови знания и вдъхновение да ги приложат на практика.

      

Страница 1 от 42

Нагоре