AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Екип

Image not available

Светлана Ломева

Изпълнителен директор

Image not available

Деница Лозанова

Програмен директор

Image not available

Севдалина Войнова

Програмен директор

Image not available

Албена Начева

Коордианатор комуникации

Image not available

Саня Раева

Координатор дейности в Софийска лаборатория за иновации

Нагоре