AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ

RSS
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
Семинар "Езиковото богатство в града", 18.01.2013 - СУ
 
 
Нагоре