AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Софийска конференция за Европейските столици на културата

RSS
IMG_1725
IMG_1968
IMG_1972
IMG_1981
IMG_1989
IMG_1995
IMG_2001
IMG_2228
IMG_2272
IMG_2343
IMG_2350
 
 
Нагоре