AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Споделена книга - споделена мъдрост

RSS
Споделена книга - споделена мъдрост
Споделена книга - споделена мъдрост
 
 
Нагоре