AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Работни срещи по проект NORMCORM

RSS
Работни срещи по проект NORMCORM
Работни срещи по проект NORMCORM
Работни срещи по проект NORMCORM
Работни срещи по проект NORMCORM
Работни срещи по проект NORMCORM
 
 
Нагоре