AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Семинар във Варна по проект LUCIDE

RSS
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
Семинар във Варна по проект LUCIDE
 
 
Нагоре