AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Фокус групи по проект SmartCulture

RSS
SmartCulture_fg  (1)
SmartCulture_fg  (2)
SmartCulture_fg  (3)
SmartCulture_fg  (4)
SmartCulture_fg  (5)
SmartCulture_fg  (6)
SmartCulture_fg  (7)
SmartCulture_fg  (8)
 
 
Нагоре