AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Партньорска среща по проект SmartCulture

RSS
SmartCilture_Sofia (1)
SmartCilture_Sofia (2)
SmartCilture_Sofia (3)
SmartCilture_Sofia (4)
SmartCilture_Sofia (5)
SmartCilture_Sofia (6)
SmartCilture_Sofia (7)
SmartCilture_Sofia (8)
SmartCilture_Sofia (9)
SmartCilture_Sofia (10)
SmartCilture_Sofia (11)
 
 
Нагоре