AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011

RSS
Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011
Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011
Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011
Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011
Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011
Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011
Заседания на Инициативният комитет „Приятели на София – Европейска столица на културата”- Декември 2011
 
 
Нагоре