AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

10 среща на EDUC и конференция "Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони". 27-28.09.2011, София

RSS
10 среща на EDUC и конференция "Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони". 27-28.09.2011, София
10 среща на EDUC и конференция "Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони". 27-28.09.2011, София
10 среща на EDUC и конференция "Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони". 27-28.09.2011, София
10 среща на EDUC и конференция "Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони". 27-28.09.2011, София
10 среща на EDUC и конференция "Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони". 27-28.09.2011, София
 
 
Нагоре