AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011

RSS
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
Публична дискусия на тема „Обединени за София" 16.03.2011
 
 
Нагоре