AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Дискусия за паметника на Съветската армия 29 юни 2011 г. НДК

RSS
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
Дискусия за Паметника на Съветската армия, 29 юни 2011, НДК
 
 
Нагоре